HAZIRLAYAN

  • Av.Burcu Çavdaroğlu

  • AMAÇ :Hukuki sorumlulukların bilinmesi, dava süreçleri hakkında bilgi verilmesi.